45-064 Opole ul. Damrota 6

Konto: Bank PKO BP O/Opole nr 22 1020 3668 0000 5802 0153 3140      NIP: 754-288-70-61      REGON: 160072320
Nowy regulamin ewidencji PZSzach

11.02.2013


W związku z nowym regulaminem ewidencji PZSzach zarząd Opolskiego Związku Szachowego przedstawia ustalenia dotyczące rejestracji nowego zawodnika lub zmiany przynależności klubowej:

 

 1. Rejestracja osób fizycznych w CR wymaga opłaty na rzecz OZSzach w wysokości 20zł - UCHWAŁA ZARZĄDU OPOLSKIEGO ZWIĄZKU SZACHOWEGO Nr 1/2013 z dnia 12.01.2013 r. w sprawie opłat statutowych, dostępna na podstronie Dokumenty.
 2. W celu zarejestrowania się w CR, osoba fizyczna wypełnia Formularz Rejestracji dla Osób Fizycznych dostępny na stronie PZSzach oraz OZSZACH w dziale Dokumenty, a następnie przesyła skan/zdjęcie oraz wypełniony dokument Word na adres poczty elektronicznej admin@ozszach.pl.
 3. Do wniosku może zostać dołączone zdjęcie, będzie ono dodane do karty personalnej w CR.
 4. Zgłoszona przynależność klubowa wymaga potwierdzenia przez osobę upoważnioną do reprezentowania wymienionego członka.
 5. Zarejestrowanie niepełnoletniej osoby fizycznej wymaga zgody rodziców lub przedstawicieli ustawowych.
 6. Niekompletne Formularze Rejestracji dla Osób Fizycznych będą zwracane, w celu uzupełnienia danych.

 

 1. Osoba fizyczna może zdecydować się na zmianę przynależności klubowej, o ile nie jest związana umową zabraniającą takiego kroku.
 2. Zmiana przynależności klubowej wymaga przesłania Formularza Zmiany Przynależności Klubowej (załącznik nr 3) na adres poczty elektronicznej admin@ozszach.pl oraz uiszczenia opłat.
 3. Zgłoszona zmiana przynależności klubowej wymaga potwierdzenia przez osobę upoważnioną do reprezentowania członka, do którego następuje przejście.
 4. O zmianie przynależności klubowej osoba fizyczna powinna niezwłocznie poinformować dotychczas reprezentowanego członka.
 5. Zmiana przynależności klubowej niepełnoletniej osoby fizycznej wymaga zgody rodziców lub przedstawicieli ustawowych.
 6. Dotychczas reprezentowanemu członkowi nie przysługuje rekompensata finansowa z tytułu zmiany przynależności klubowej osoby fizycznej, o ile Komunikat Organizacyjno-Finansowy nie stanowi inaczej.
 7. W przypadku otrzymania informacji od dotychczas reprezentowanego członka o zerwaniu przez osobę fizyczną obowiązującej umowy, PZSzach zawiesza zmianę przynależności klubowej i możliwie szybko organizuje spotkanie wyjaśniające z osobą fizyczną oraz przedstawicielami obu członków. PZSzach jest reprezentowany przez trzyosobową komisję specjalną powołaną przez
  Zarząd. Decyzja komisji jest ostateczna dla celów ewidencyjnych PZSzach i może ulec zmianie tylko na skutek decyzji sądu.
 8. W przypadku rozwiązania lub zaprzestania działalności przez członka, jak również w przypadku utraty lub rezygnacji z przynależności klubowej, osoba fizyczna uzyskuje status niezrzeszonej.