Categories: news-2007
      Date: 19.06.2007
     Title: Aktualne wzory dokumentów PZSzach

W dziale {cms_selflink page='dokumenty' text='Informacje '}zamieszczono aktualne wzory dokumentów PZSzach, na których należy składać wnioski o przyznanie licencji dla klubu, zawodnika, sędziego lub trenera.

Zarząd OZSzach przypomina, że z dniem 31.12.2006r. utraciły ważność wszystkie dotychczasowe licencje. O wydanie nowej powinien wystąpić każdy klub, zawodnik, trener oraz sędzia.

W ww. dziale zamieszczona została również Uchwała Zarządu Opolskiego Związku Szachowego Nr 1/2007 dotycząca opłat statutowych w 2007 roku.