Categories: news-2017
      Date: 04.05.2017
     Title: Zmarł pan Kazimierz Przybyłek

Opolskie środowisko szachowe poniosło niepowetowaną stratę. W wieku 76 lat zmarł Kazimierz Przybyłek, animator szachów w powiecie strzeleckim.

Pogrzeb odbędzie się w poniedziałek o godzinie 13:00 w kościele parafialnym w Leśnicy, ul. Kościelna obok Rynku.

  {obrazek src="http://www.ozszach.pl/uploads/images/aktual/Przybylek/1.jpg" aw="800" ah="533" w="200" h="133" alt="" }

 Kazimierz Przybyłek założył i kierował klubem UKS Leśnica, był instruktorem szachów w Strzelcach Opolskich.

Organizował m.in. cykliczny Turniej Bożonarodzeniowy w Leśnicy, Turniej Rodzinny w Strzelcach Opolskich, dziecięcą Ligę Powiatową.

Był emerytowanym nauczycielem Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Leśnicy. Jako wychowawca młodzieży udzielał się aktywnie w harcerstwie, turystyce, organizował zawody sportowe. Otrzymał liczne odznaczenia i medale państwowe, resortowe, a także od organizacji dziecięcych. Uzyskał tytuł Zasłużony dla Ziemi Leśnickiej, a w 2017 roku był nominowany do Lauru Ziemi Strzeleckiej.

Kazimierz Przybyłek pozostanie w naszej pamięci jako ciepły i życzliwy człowiek, oddany bez reszty pracy na rzecz młodzieży.


{obrazek src="http://www.ozszach.pl/uploads/images/aktual/Przybylek/2.jpg" aw="800" ah="533" w="200" h="133" alt="" } {obrazek src="http://www.ozszach.pl/uploads/images/aktual/Przybylek/3.jpg" aw="791" ah="528" w="198" h="132" alt="" }