Categories: news-2017
      Date: 01.07.2017
     Title: II Turniej Otwarty Gry w Szachy "Stobrawa" z okazji Dni Kluczborka

Kluczborskie Stowarzyszenie „Zawsze Razem” zorganizowało II Turniej Otwarty Gry w Szachy „Stobrawa” z okazji Dni Kluczborka. Turniej przeprowadzono w 6-ciu grupach wiekowych, w których udział wzięli zawodnicy i zawodniczki z powiatu kluczborskiego, opolskiego, lublinieckiego, częstochowskiego i z Warszawy.

Wyniki dostępne w dziale {cms_selflink page='2017w' text='Wyniki-2017'}