Categories: news-2018
      Date: 20.01.2018
     Title: Uchwała OZSzach w sprawie opłat statutowych

W dziale {cms_selflink page='dokumenty' text='Dokumenty'} zamieszczona została Uchwała Zarządu OZSzach nr 1/2018 z dnia 18.01.2018 r. w sprawie opłat statutowych.