Categories: news-2018
      Date: 21.02.2018
     Title: Zaproszenia na Piątkowe Grand Prix "Strzelca"

Serdecznie zapraszamy wszystkich na cykl turniejów - Piątkowe Grand Prix "Strzelca". Turnieje będą odbywały się w piątki raz w miesiącu w Strzeleckim Domu Kultury.

Drugi turniej rozegrany zostanie 23 lutego 2018 r. - tempem 6 rund, P'10 (nie 7 - mała zmiana w stosunku do komunikatu)

Trzeci planowany jest 23 marca 2018 roku i będzie to blitz.

Komunikat dostępny w dziale {cms_selflink page='komunikaty' text='Komunikaty'} i w {cms_selflink page='kalendarz' text='Kalendarzu'}