Categories: news-2009
      Date: 10.01.2009
     Title: Uchwała OZSzach w sprawie opłat statutowych

W dziale {cms_selflink page='dokumenty' text='Dokumenty'} zamieszczono komunikat organizacyjno-finansowy PZSzach nr 1/2009 oraz uchwałę nr 1/2009 OZSzach w sprawie opłat statutowych.