Categories: news-2007
      Date: 01.07.2007
     Title: Próba bicia rekordu Guinness'a w masowości gry w szachy

W dniu 1.06.2007r. w Radomiu przeprowadzona zostanie próba bicia rekordu Guinness'a w masowości gry w szachy.
Organizatorzy zapraszają wszystkie osoby grające w szachy, bez względu na posiadaną kategorię szachową.